AMBEĻOS UN VĒL ČETROS CIEMOS IZVEIDOTI JAUNI BĒRNU ROTAĻU LAUKUMI.

Daugavpils novada Dome ir  īstenojusi projektu ’’ Bērnu  rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada  Ambeļu, Kalkūnes ,Sventes, Tabores ,Lauceses pagastos Nr.2017/AL28/4/A019,22.01/8 ar mērķi uzlabot  dzīves  vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošināt ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu.

Projekta rezultātā ir izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi, Ambeļu, Randenes, Sventes, Tabores un Mirnija ciemā.