Ambeļos realizēts projekts „Brīvdabas pasākumu vieta”

Ambeļos realizēts projekts „Brīvdabas pasākumu vieta” Nr. 14-03-LL24-L413201-000003.

Projektu realizēja Ambeļu ciema attīstības biedrība “Cerība”—–

Izveida Ambeļu ciemā brīvdabas pasākumu vieta (pie “vecās skolas)”, vietējiem iedzīvotājiem tiks dota iespēja izbaudīt dažāda veida pasākumus gan vērojot tos, gan arī pašiem piedaloties, sākot no pagasta pašdarbnieku kolektīvu uzstāšanās (dziesmu un deju koncerti, teātru izrādes u.c.), viesu kolektīvu uzstāšanās, zaļumballes, saulgriežu un citu tradicionālo svētku svinēšana. 

Projekta attiecināmās izmaksas  sastāda 12066.57  EUR, 100% ELFLA finansējums.

Jūnijā Gaidīsim visus uz „Brīvdabas pasākumu vieta” ielīgošanu.

Pagasta pārvalde izsaka pateicību biedrības valdes priekšsēdētājam Osvaldam Skromānam.