Ambeļos atgriežas dzīvot prieks.

2010. gada 31. jūlija notika Ambeļu pagasta svētki, kuri jau notiek ceturto gadu pēc kartas.—–
Svētki sākās Ambeļu stadionā ar sporta aktivitātēm bērniem un pieaugušajiem. Sportisko garu pagasta stadionā uzturēt bija ieradušies arī kaimiņi no Višķu un Škeltovas pagastiem. Pagasta pārvaldes ēkā bija skatāma jauniešu izveidotā fotoizstāde „Mūsu pagasts…”. Fotogrāfijās varēja skatīt pagasta ļaudis, ēkas un ainavas no senākiem laikiem un mūsdienās. Bija interesanti atpazīt vecās vietas un salīdzināt ar realitāti. Šīs fotogrāfijas tika izveidotas Ambeļu jauniešu un biedrības „Ambeļu ciema attīstības biedrības „Cerība”” projekta „Mēs- šeit un tagad” ietvaros (projektu vada Juta Vorone). Priecēja arī tas, ka izstādi sagatavoja paši Ambeļu pagasta jaunieši kopā ar Zoju Rubeni, kuras padoms vienmēr noderēja. Tika publiskoti arī apkopotie aptaujas rezultāti, par pagasta vēsturiskiem faktiem un nākotnes vīzijām. Rokdarbu izstādē „Rokas darba nebijās” varēja apskatīt Ambeļu daiļamata pratēju darbus. Osvalda Skromāna klūgu pinums, Svetlanas Kampānes adījumus un tamborējumus un Jura Putāna savdabīgo lietu skatījumu kokgriezumā un metāla darījumos. Izstādes priecēja lielus un mazus apmeklētājus, par to liecina arī daudzie ieraksti pateicības grāmatā.
Svētku pasākumu kulminācija bija koncerts „Mirkļi”, kurā varēja baudīt Ambeļu pašdarbnieku kolektīvu priekšnesumus. Vienā skaņu un dejas virpulī skatītājus ierāva
  • bērni no interešu kluba „Dziedāt-spēlēt-dejot prieks”
  • folkloras kopa „Speiga”
  • jauniešu deju kolektīvs „Virpulis”
  • fleiti spēlētāja Anda Vorone
  • komponiste un dziedātāja Aija Suveizda
  • dziesmu izpildītājs Jānis Varslavāns.
Koncertu vadīja Ingrīda Skutele (pagasta kolektīvu makslinieciskā vadītāja), Aļona Kuņko un Baiba Matisāne. Koncerta muzikālā pavadījuma atskaņošanu veica Aleksandrs Borkovskis (kultūras nama vadītājs). Koncerta laikā tika vizualizēta prezentācija par to, ko ambelieši ir paveikuši gada laikā. Un, visiem par lielu pārsteigumu, paveikts tiešām bija daudz!
 Pasākumu apmeklētāju vidū bija ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi, Saeimas deputāte Sarmīte Ķikuste, Daugavpils novada domes priekšsēdētajas vietnieks Viktors Kalāns, deputāts Aldis Cimoška un izpilddirektores vietniece Ināra Natarova.
   Pagasta pārvaldes vadītājs, Guntars Melnis, pasniedza pateicības rakstus aktīvākajiem Ambeļu iedzīvotājiem. Viens no tiem ir Osvalds Skromāns („Ambeļu ciema attīstības biedrības „Cerība”” valdes priekšsēdētājs), kurš Ambeļos projekta „Bērni- mūsu nākotne” ietvaros ir uzstādījis jaunu bērnu rotaļu laukumu un sporta trenažierus.
Pateicība tika pasniegta arī Jutai Voronei (aktīvākai no jauniešiem) par paveikto Ambeļu pagasta labā, un par projekta „Mēs- šeit un tagad” realizēšanu. Kurā ir iesaistīta Ambeļu jaunatne.
Kā arī Zojai Rubenej (pagasta bibliotekārei) par darbu ar pagasta bērniem.
      Saldu balvu pašdarbnieku kolektīviem dāvināja arī svētku sponsors, firma „Jukkler D”.
Pagasta svētkus vēroja un iemūžināja foto bildēs „Latgales laika” avīzes korespondente Egita Terēze Jonāne, un fotogrāfs Mārtiņš Onzuls.
  
   Pagasta svētki turpinājās līdz pat rītausmai dziedot un dejojot kopā ar jautrām un līksmām dziesmām Jāņa Varslavāna un Aleksandra Borkovska izpildījumā.