Aicinām piedalīties Meža un dārza dienās 2013

Novadnieki, zemes un meža īpašnieki, dārznieki, uzņēmēji, māju saimnieki, pašvaldības darbinieki, skolēni, jaunieši un citi dabas draugi no 25.aprīļa līdz 25.maijam tiek aicināti piedalīties tradicionālajās Meža un dārza dienās! —–

Pavasaris ir laiks, kad dabas pamošanās, putnu vīterošana un ligzdu vīšana, mudina arī cilvēkus sakopt, labiekārtot savu māju, sētu, pagalmu, mežu un zemi. Tas ir laiks, kad mūsu novada iedzīvotājiem ar kopīgām idejām, ierosinājumiem un darbu ir ciešāk jāsadodas rokās un jāveido mūsu novads, pagasts vēl labiekārtotāku, zaļāku un ziedošāku.

Aicinām ikvienu aktīvi piedalīties apkārtējas teritorijas sakopšanā, labiekārtošanā, ciemu, dzīvojamo māju, lauku sētu, parku, bērnu rotaļu, sporta laukumu, kapu un kultūrvēsturisko objektu, kā arī īpašumā un nomā esošās zemes un tām blakus esošo ceļmalu, kā arī ezeru un upju krastu sakārtošanā. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst atkritumu savākšanai un stihisko atkritumu izgāztuvju likvidācijai.

Lūdzam tos zemes īpašniekus, kuru zemes un meži atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā, sakopt Daugavas krastu no atkritumiem, koku kritām un pavasara plūdu atliekām. No mūsu čakluma, atsaucības un atbildības būs atkarīga daudzu jaunu darbu paveikšana!

Aicinām stādīt, kopt un padarīt Daugavpils novadu par tīrāko, zaļāko un sakoptāko novadu Latgalē!

14.maijā plkst. 11.00 Medumu pagasta pārvaldē notiks seminārs meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem par meža apsaimniekošanu un izmantošanu. Laipni aicināti visi interesenti!

Paši aktīvākie Meža un dārza dienu dalībnieki tiks publicēti pašvaldības avīzē „Daugavpils novada vēstis”, mājas lapā www.dnd.lv un katra pagasta mājas lapā.

Līdz 1.jūnijam zvaniet, ziņojiet un sūtiet fotogrāfijas Daugavpils novada Meža un dārza dienu rīcības komisijai vai pagastam par savām iecerēm un paveiktajiem darbiem šo dienu ietvaros!

Kontakttālruņi:65476819, 65476738, 65476739
mob.t. 2626349541, 29159340, 26357842
e-pasts: olga.davidova@dnd.lv

SIA „EKO Latgale” tālr. 65438392, mob. 26800650 (sadzīves, lielgabarīta atkritumu, riepu, akumulatoru, bateriju bezmaksas savākšana). Par lielgabarīta atkritumu savākšanas vietu un laiku interesējieties attiecīgajā pagasta pārvaldē.