Administrācija

Amats Vārds, uzvārds Telefons/fakss e-pasts
Pārvaldes vadītājs Sandris Kusiņš mob.28795288 parvalde@ambeli.lv
Lietu pārvaldniece
Kasiere
Ausma Grate tel/fax.65475117
mob.22030600
parvalde@ambeli.lv
ausma.grate@ambeli.lv
Bibliotēkas vadītāja Zoja Rubene mob.26351860 zoja.rubene@ambeli.lv
Sociālā darbiniece Janīna   Gaidele tel.65475117 janina.gaidele@ambeli.lv
Skaņu operators Aleksandrs Borkovskis mob.29619353 sani72@inbox.lv
Višķu kultūras centra vadītājs Sandis Ulpe mob.27170510 kultura@viski.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Sandris Kusiņš mob.28795288 komunal@ambeli.lv