7.Ambeļu pagasta svētki

Aicinām uz sportiskām aktivitātēm, atrakcijām un velokartiem bērniem, JUBRAS zināšanu maratonu, folkloras kopu sadziedāšanos! —–

Vakarā koncerts „Ar Dziesmusvētku gaismu sirdī” un 
Groziņballe ar A. un J.Varslavāniem 

Nolikums