24. maijā Eiropas Parlamenta vēlēšanas

24. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals.—–

Vēlētāju reģistrs

Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiks lietots vēlētāju reģistrs, un balsošana notiks, izmantojot vēlētāju sarakstus.

Katrs vēlētājs vēlēšanām būs reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Vēlētāju saraksti tiks veidoti, sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, pašvaldībām un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Saskaņā ar Vēlētāju reģistra likumu ne vēlāk kā līdz 15. martam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz viņa deklarētās dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīs paziņojumu par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts.

Līdz 29. aprīlim vēlētāji varēs mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijas teritorijā.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā (ziņas par kuriem ir iekļautas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā). Balsstiesības Latvijā ir no 18 gadu vecuma.

Citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlas izmantot savas balsstiesības Latvijā,  līdz 24. aprīlim jāreģistrējas vēlēšanām Centrālajā vēlēšanu komisijā, personiski vai pa pastu iesniedzot attiecīgu iesniegumu.