16.novembrī Daugavpils Kultūras namā „Vārpa” norisinājās LR proklamēšanas 89.gadadienai veltīts pasākums

  

16.novembrī Daugavpils Kultūras namā „Vārpa” norisinājās LR proklamēšanas 89.gadadienai veltīts pasākums.
Svinīgajā atmosfērā tika sumināti dažādu nozaru darbinieki, kuri ar saviem panākumiem dara godu savam darbam un savai profesijai.—–
Tika apbalvots arī “Gada cilvēks 2007 “– Ambeļu pagasta padomes Kultūras Nama mākslinieciskās daļas vadītājai Ingrīdai Skutelei izsniegts atzinības raksts par ilggadīgu un sekmīgu Ambeļu pagasta kultūras dzīves organizēšanu, folkloras kopas „Speiga” un jauniešu deju kolektīva „Virpulis” vadīšanu.
No visas sirds apsveicam ar pelnīto balvu!

Uzvarētāju grupas bilde.

Kolēģi.