14.novembrī Ambeļu bibliotēka apmeklēja mācību semināru

14.novembrī Ambeļu bibliotēka apmeklēja mācību semināru, kas notika Daugavpils Kultūras nama „Vārpa” mācību centrā.—– Metodiskā centra vadītājas vietniece Jeļena Firsova informēja par izmaiņām gada atskaišu dokumentos. Naujenes bibliotēkas vadītājas vietniece Diāna Čiževska dalījās ar savu pieredzi darbā ar bērniem Naujenes bibliotēkā. Bija interesanti uzzināt par braucienu uz Briseli kolēģu pieredzes apmaiņas ietvaros, par ko stāstīja Ilūkstes pilsētas bibliotēkas vadītājas vietniece Ināra Valpētere.