10.Ambeļu pagasta svētki aizritējuši sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē.

Neskatoties uz nedaudz lietainajiem laika apstākļiem, Ambeļu pagasta svētku pasākumi notika kā plānoti un bija kupli apmeklēti.

6.augusta pēcpusdienā Tradīciju mājas “Ambeļu skreine” apkārtnē uz radošajām darbnīcām, sportiskajām aktivitātēm un izklaidi  pulcējās liels skaits apmeklētāju. Organizatorus priecēja  fakts, ka lietainais laiks nenobaidīja ambeliešu ģimenes un viņi čakli izmantoja visas piedāvātās iespējas.

Bērni ar sajūsmu ķēra prieka tauriņus piepūšamajās atrakcijās, kas, pateicoties siltajam lietutiņam, ļāva izbaudīt arī  ūdenspriekus. Visu paaudžu apmeklētāji naski apmeklēja visas radošās darbnīcas, kur  varēja izmēģināt loka šaušanu pie Vara Vilcāna no Vaboles pagasta, izgatavot smaržīgu ziepju gabaliņu pie Elīnas Smirnovas no Aglonas un radīt nevīstošus ābolus no gāzbetona pie meistara Valda Grebeža no Višķu amatnieku ciema. Paralēli darbnīcām varēja parādīt savu veiklību dažādās sportiskās aktivitātēs, kuras bija sagatavojis pagasta sporta organizators Raimonds Rajeckis.

Pēc trīs stundu aktīvas darbošanās, visi tika aicināti pie svētku zupas katla, kurā īpašu zupu sagatavoja mednieku kolektīva “Ambeļi” dalībnieki Rihards Matisāns un Jānis Krasovskis, kuriem čakli palīdzēja arī Elizabete Kusiņa, Larisa Munča un Anna Līce. Zupa bija tik garšīga un sātīga, ka katls ātri vien iztukšojās.

Pēc nelielas atpūtas un mājas darbu apdarīšanas, vakarā ambelieši ar ģimenēm un draugiem pulcējās Ambeļu kultūras namā uz svētku koncertu “Atmiņu mežģīnes”.  Mājīgā un Zojas Rubenes skaisti noformētā zāle pamazām piepildījās ar skatītājiem, bet aizkulisēs saviem priekšnesumiem gatavojās vietējie un ciemiņu amatiermākslas kolektīvi. Koncerta režisore Ingrīda Skutele, ar prezentāciju un stāstījumu atgādināja Ambeļu pagasta svētku pirmsākumus un to, kā tie attīstījušies un pārveidojušies laika gaitā. Koncerta norisi palīdzēja vadīt  Nataļja Ivanova un Edvards Putāns.

Ar svētku uzrunu uzstājās Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Sandris Kusiņš, kurš pateicās pagasta iedzīvotājiem par ikdienas darbu un palīdzību svētku rīkošanā, kā arī aicināja arī turpmāk būt kopā  un palikt Ambeļos. Turpinot tradīciju, šajos svētkos tika pasniegta pateicība un simboliska dāvaniņa par mūzikas instrumentu un sadzīves priekšmetu dāvinājumu Ambeļu KN un “Ambeļu skreinei” Antonam Jurgelānam ar dzīvesbiedri Anitu. Pateicību par pagasta svētku rašanās ideju un ilggadēju organizēšanu Sandris Kusiņš izteica arī Ambeļu KN vadītājai Ingrīdai Skutelei. Sirsnīgus sveicienus un labus novēlējumus 10. Ambeļu pagasta svētkos saņēmām arī no Daugavpils novada domes priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas, kura kopā ar pārējiem skatītājiem baudīja svētku koncertu līdz pašai izskaņai.

Mijoties prezentācijām ar priekšnesumiem uz skatuves varējām redzēt Ambeļu KN kolektīvus “O.K.DANCE” (vad. Oksana Kitajeva) un “Romaška” (vad. Aleksandrs Borkovskis), solisti Karīnu Mogišu un vakara pārsteigumu – jaunu ģimenes duetu- Regīnu un Edgaru Antānus. Savus priekšnesumus svētkos dāvāja arī Nīcgales pagasta tautas nama līnijdeju grupa “Rodeo meitenes” (vad. Rudīta Brūvere) un Pelēču KN vokālais ansamblis “Iedvesma” (vad. Guna Sileniece) un deju grupa “Viss kārtībā”. Īpašu enerģijas lādiņu ar jokiem un ugunīgām dejām sniedza radošā apvienība “MASKA” no Jēkabpils, kas koncerta izskaņā iesildīja skatītājus groziņballei. Arī jubilejas svētkos par mūziku ballē līdz rīta gaismai tradicionāli rūpējās grupa “Foršs laiks”, kuras muzikanti Jānis un Andris Ambeļos ir ļoti iemīļoti.

7.augustā ambelieši piedalījās Sv.Misē Sv.Jura Romas katoļu baznīcā un kapusvetkos Ambeļu kapsētā.

Jāatzīmē arī koncerta kvalitatīvā apskaņošana un gaismu izmantojums, kā arī kapusvētku norises apskaņošana, kuru katros svētkos nodrošina Ambeļu KN skaņu un gaismu operators Aleksandrs Borkovskis, kā arī ilggadēja sadarbība ar Katrīnu Zarāni svētku vizuālās identitātes izveidošanā. Pateicība par svētku iemūžināšanu fotogrāfijās pienākas Jutai Valainei, Jurim Putānam un citiem fotogrāfiem.

Priecājamies, ka Ambeļu svētkus izbaudīja liels skaits Daugavpils novada iedzīvotāju, kā arī viņu radi un viesi no Vācijas, Lielbritānijas un pat Amerikas.

Paldies visiem, kas ar savu darbu un klātbūtni tradicionāli padarīja šos svētkus par sirsnīgāko un ģimeniskāko  Ambeļu pagasta pasākumu.

Pateicamies par atbalstu un svētku finansējumu Ambeļu pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei.

Informāciju sagatavoja Ambeļu kultūras nams