Publiskie dokumenti

Saistošie noteikumi

Nolikumi

Lēmumi 

Tarifi

Citi Daugavpils novada domes publiskie dokumenti